Нощ на Самоводската чаршия

Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

От 22 до 24 септември 2017 г. в АЕК „Самоводска чаршия”, Велико Търново  ще  се проведе Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите 2017.

Фестивалът за първи път е проведен през 2011 г. и е вдъхновен от европейската инициатива  “Нощ на музеите”.

Тридневната програма на фестивала  ще превърне улицата, която е символ на занаятчийско-търговския характер на стария град в още по значимо и атрактивно място, на което  ще има изложение на занаятчии от цялата страна, отворени врати в работилниците на чаршията, демонстрации и открити уроци на майсторите за деца и възрастни, рисуване на открито, интерактивни игри и музикална програма.

Днес, Самоводската чаршия продължава да пази духа, традициите и романтиката на Възраждането. Там работят различни занаятчий­ски работилници – грънчарска, оръжейна, бакърджийска, резбарска, шекерджийница, тъкачница, иконописно ателие, фотографчийница, кафене, работилница за приготвяне на кадаиф и фурна на площад “Самоводска чаршия”, както и много сувенирни магазини и малки художествени галерии.

Нощта на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите се организират от общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов” ЕООД и Община Велико Търново.