новини

Най-новите книги на Дора Куршумова

Обществен дарителски фонд-Сливен представиха най-новите книги на Дора Куршумова

Двете най-нови книги на Дора Куршумова – „Пътешествието на вълнената нишка” и „Вълнени приказки, изпредени и изтъкани от бабата на баба ми”, бяха представени в Информационен център „Европа Директно-Сливен” на 1 септември 2017 г.

На срещата присъстваха представители на читалища от Сливен и региона.

„Пътешествието на вълнената нишка”- книга, която разказва за срещата на 9-годишната внучка на авторката със старите занаяти и предметите, които са използвали в миналото тъкачките и килимарките. Пътешествието на вълнената нишка от обикновените овчи косъмчета до срещата й с тъкачния стан е представено под формата на интересни приказки, разказани от баба на внучка. Книгата съдържа информация и за предметите за предене и тъкане, гатанки и пословици, свързани с тях, любопитни факти за магичните сили на вретеното, дарака и стана, както и правилата на предачките и тъкачките, включени в неписан правилник, предаван от поколение на поколение.

Представянето на новата книга премина по необичаен начин: Василена и Мартина от театралната трупа към Арт-център „Седем”, заедно с малката Дорина – главна героиня в книгата, прочетоха част от „Пътешествието на вълнената нишка”, облечени в народни носии. Присъстващите научиха повече и за хурката, вретеното, мотовилката и къделята, които им показа 9-годишната героиня на книгата. Авторът Дора Куршумова разказа повече за неписания правилник на тъкачките и предачките, от който читателят научава в кои дни от седмицата не е трябвало да се пипа вълна, от какво дърво е трябвало да бъде направена хурката, на кои празници не се е предяло, защо не е трябвало да се върти празен чекрък, в коя посока се е затъкавало платното, как са погребвали известните тъкачки и още много интересни факти..

Втората представена книга бе „Вълнени приказки, изпредени и изтъкани от бабата на баба ми”. Тя съдържа 28 приказки, разделени в четири раздела: Господюви приказки, Царюви приказки, Хорски приказки и Приказки за страховити гостенки. Всички те разказват за старите занаяти – предене, тъкане, боядисване на вълна и др. Момичетата от театралната трупа представиха една от приказката в книгата – „Двете гърбушки и нощните пеперуди”.

Новите книги на Дора Куршумова са издадени с подкрепата на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Представянето им е част от основната програма на Фонда за септември. Дейността на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” се осъществява с подкрепата на фондация “Работилница за граждански инициативи” и фондация “Чарлз Стюарт Мот”.

Обществен дарителски фонд-Сливен

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©