Среща на възпитаници, партньори и приятели на ТУ-София

Среща на възпитаници, партньори и приятели на ТУ-София с благотворителна цел

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Център “Кариера и възпитаници (алумни)” на ТУ-София организира на 24 октомври 2017 г. във фоайе на бл. 12 от 18.00 ч.  Среща на възпитаници, партньори и приятели на ТУ-София с благотворителна цел.

Център “Кариера и възпитаници (алумни)” на ТУ-София най-учтиво Ви кани да подкрепите Техническия университет – София в новото му начинание – реновирането на университетския музей! Чрез инициативата целим да покажем пътя на реализираната мечта, пътя на успеха и пътя на покорените върхове.

Музеят на ТУ-София е създаден през 1984 г. и се състои от постоянна изложба на експонати и фотоси от научно-техническото културно наследство.
С реновирането на музея, символ на техническото образование и наука очакваме да постигнем осезаемо въздействие на гордост у възпитаниците и чувство на принадлежност към институцията.

С подкрепата си Вие ще спомогнете за насърчаването на интереса към техническото образование, за утвърждаването на репутацията и издигане на престижа на най-големия технически университет в България.

Подкрепа си може да изразите по различен начин, включително и като внесете средства по банков път по сметка: IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01, BIC: BNBG BGSD в БНБ /за реновирането на университетския музей/.

С признателност към Вашите добри намерения!

Център “Кариера и възпитаници (алумни)” на ТУ-София

 

За Център „Кариера и възпитаници (алумни)” (ЦКВ)

Център „Кариера и възпитаници (алумни)” (ЦКВ) на Техническия университет – София е създаден с решение на Академичния съвет с Протокол №10/26.10.2016 год.

Позициониран е в 12 блок, каб. 12 122. Залата за срещи и дискусии също се намира в бл.12, № 12113.

ЦКВ подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на ТУ – София. Обединява и координира дейността в тази насока в ТУ – София и звената му – Колеж по Енергетика и електроника, Филиал Пловдив и Факултет и Колеж – Сливен.

ЦКВ предоставя услуги, свързани с кариерното развитие на възпитаниците на ТУ – София; създава, поддържа и развива система за комуникации с кандидат-студенти, възпитаници на университет и бизнеса, чрез които да утвърждава престижа на ТУ – София като водещо висше училище в областта на инженерните науки; привлича възпитаниците на ТУ – София и представителите на бизнеса за подобряване условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база, учебните програми, студентските практики и кариерната реализация на завършващите студенти. http://alumni.tu-sofia.bg/