HUGO BOSS класиран в Dow Jones

HUGO BOSS класиран в Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

HUGO BOSS за първи път е включен в Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World -Индекс за устойчивост. Group е една от петте компании в текстилната промишленост, облеклото и луксозния сегмент класирала се за Index тази година. DJSI World се нарежда с най-висок профил за устойчивост за иновативни продукти, които представляват топ 10% от най-големите 2500 предприятия, изброени в световния пазарен индекс на S&P Global Broad Market Index на база, въз основа на изключителния им ангажимент за водене на устойчивост.

Включването на HUGO BOSS в този индекс подчертава усилията на компанията за насърчаване на устойчивостта през последните години  и ги оценява с други компании в текстилната промишленост. При оценката на предоставените данни от RobecoSAM, HUGO BOSS отбеляза най-доброто от класа в следните категории:

  • Доклад за опазване на околната среда;
  • Индикатори на трудовата практика;
  • Стопанисване на продукти;
  • Данъчна стратегия.

На своята годишна среща на акционерите през 2017 г. HUGO BOSS обяви, че корпоративната им стратегия, основаваща се на устойчиво развитие за разширяване на устойчиво продуктовото портфолио и насърчаване  на иновациите трябва да се превърнат в централни елементи на
стратегическо преориентиране на дружеството.
Дружеството е публикувал пълна и подробна информация за ангажимента си годишно в “Доклад за устойчивост на HUGO BOSS”, който  може да бъде намерен на следната връзка:

http://group.hugoboss.com/en/sustainability/sustainability-report/

За HUGO BOSS
HUGO BOSS е един от лидерите на глобалния пазар на облекло. Тя се фокусира върху разработването и маркетинга на премиум мода и аксесоари за мъже и жени.