Презентирай убедително

“Презентирай убедително”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Как да влияем, ангажираме и вдъхновяваме Модул 1 от курс “Тренинг за работещи момичета”. (Можете да се запишете за един, два или и за трите модула по Ваш избор)

Визията на тренинга е да помогне на участничките да презентират убедително, ефективно и да печелят клиенти, съюзници, съмишленици и подкрепа.

Целта на тренинга е да предостави възможност за усвояване и прилагане на практика на различни: презентационни стратегии; риторични похвати; техники за привличане и задържане на вниманието; използване на различни средства за визуално представяне и емоционално ангажиране.

Подход: над 70% от времето на тренинга е отделено за практическо прилагане на представените модели и техники.

Теми:

  • Етапи при подготовката на презентация. Аудитория. Цели.
  • Стратегия и структура на презентацията.
  • Комуникация при презентиране. Вербална и невербална комуникация. Видове възприятия.
  • Поведение при презентиране: лично представяне, изграждане на доверие, личен стил, ефекти.
  • Интерактивност и визуализация.
  • Обратната връзка – мост към постигане на резултати.
  • Справяне с трудни въпроси и неочаквани проблеми.
  • Успешно завършване на презентацията

Модулът е част от курс “Тренинг за работещи момичета”

Тренингът е базиран на най-новите изследвания на невробиологията и психологията относно разликите между мъжете и жените, които влияят на тяхното поведение. Помага на жените да осъзнаят грешките, които допускат от гледна точка на бизнес свят, в който все още доминират мъжете и да ги избягват, както и да оползотворят своите предимства. Опитът на водещите на тренинга като жени с мъжки професии също ще бъде с радост споделен. Не на последно място смятаме освен да сме полезни, също и да се забавляваме заедно и да обменим опит.

Модулът се провежда в три последователни дни, както следва:

12 и 13 октомври 2017 г. от 19.00 до 22.00 часа;
14 октомври от 10.00 до 18.00 часа –  прочети повече