Конкурс за карнавален костюм

Конкурс за карнавален костюм

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Исторически музей, Исперих на 6 октомври 2017 г. от 17.00 ч. ще проведе Конкурс за карнавален костюм с естествени царевични елементи пред Музейната експозиция в центъра на града.

В конкурса може да участват деца и ученици в две възрастови  групи – I група-предучилищна  и II група – включва ученици от 1-4 клас.

Костюмите трябва да отговарят на следните критерий: изработка, оригиналност  и артистичност при представянето.

За повече информация и записване за участие в конкурса: Исторически музей, Исперих, тел.: 084 313 619.