Културно наследство в миграция представя

Културно наследство в миграция представя

 Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  В Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на 18 октомври 2017 г. ще се представи изданието „Културно наследство в миграция: добри практики и проблеми“ от 17.00 ч. и изложбата „Културно наследство на българите в миграция“ от 18.00 ч. в гр. София,  ул. Московска 6A.

Книжката съдържа научноприложните изводи и резултати, а изложбата представя снимки и предмети, събирани в най-мащабното до момента проучване на българските общности зад граница, осъществено през последните три години от екип от учени от ИЕФЕМ-БАН.

Изследователите са обиколили 80 населени места в 16 страни в Европа и в няколко щата в САЩ, срещнали са се с представители на над 300 български неделни училища, танцови формации, посолства и консулства, културни институти и центрове, дружества и асоциации, хорове, български магазини и ресторанти, медии, както и отделни артисти. Наблюдавали са и са документирали разнообразни активности и събития от културния живот на сънародниците ни в чужбина като чествания на национални, просветни и религиозни празници, училищни тържества и форуми, църковни служби, учебни занятия в българските неделни училища, репетиции на танцови и певчески състави, както и участието им във фолклорни събори и фестивали, концерти, представяния на книги, изложби, спектакли, откриване на паметници.

Изложбените пана илюстрират моделите на трансфериране, съхранение, предаване на следващите поколения, обогатяване, трансформиране, промотиране и популяризиране на различни елементи на културното наследство. Сред събраните предмети са училищни сувенири, издания на българи в чужбина, шевици, изработени от наши емигранти, и т.н.

Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на  образованието и науката.