Изложба на сватбените обреди на етносите в Шумен

 „…А ДА СА СВАТИМЕ, А ДА СА СРОДИМЕ…” – изложба на  сватбените обреди на етносите в Шумен

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

По повод 8 ноември – празник на град Генерал Тошево и 16 ноември – международен ден на толерантността в Исторически музей гр. Генерал Тошево ще гостува изложбата на РИМ – Шумен – „…А ДА СА СВАТИМЕ, А ДА СА СРОДИМЕ…” – сватбените обреди на етносите в Шумен. Мобилната изложба включва сватбени обредни реквизити и костюми на българи, турци, арменци, евреи и роми, разкрива традициите и обичаите на отделните общности. Тя показва колко общи и в същото време различни са сватбените обичаи на етническите групи.

Изпълнена с множество развлекателни елементи, сватбената обредност цели да осигури на младите дълъг и щастлив семеен живот. За да усетите атмосферата на обредите от тези етноси, които и до днес живеят, общуват и празнуват заедно, можете да разгледате тази интересна изложба в Исторически музей гр. Генерал Тошево.