Предприемачество в изкуствата и творческите индустрии

Предприемачество в изкуствата и творческите индустрии:
български и международни иновативни практики

Интензивна академия

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

От 2 до 5 ноември 2017 г. ще  се проведе първата Интензивна академия  по Предприемачество в изкуствата и творческите индустрии: български и международни иновативни практики в Галерия “Академия”, ул. „Шипка” 1, гр. София.

 Организатори са Национална художествена академия, катедра „Мода“, и „Шар Жар“. С подкрепата на Rollmann и Сибел Вейсалова.

 Първата интензивна академия по предприемачество в изкуствата и творческите индустрии в България акцентира върху предприемаческия процес в изкуствата, фокусирайки върху социалните и бизнес иновациите. Темите обхващат основните теоретични аспекти и модели, международната практика и българските особености на предприемачеството в изкуствата и творческите индустрии. Методологията на обучение е интерактивна – презентациите са съчетани с работа в малки групи и с дискусии и разговори с успешни български творчески предприемачи.

Важен фокус на академията са бизнес моделите и бизнес планирането в изкуствата и творческите индустрии, източниците на финансиране, изграждането на марка и традиционния и дигиталния маркетинг. Програмата предвижда участниците да разработят мини-бизнес план за стартиране на творческа организация на основата на иновативна идея и да получат конкретни съвети от експерти в областта.

 Екипът на академията се състои от водещи специалисти, експерти и предприемачи.

 ПРОГРАМА

Четвъртък, 2.11.2017 г.
Ден 1: Основни аспекти на предприемачеството и иновациите в изкуствата: теоретични основи и международна практика  
Доц. д-р Лидия Върбанова

9:00 – 9:30 Регистрация

9:30 – 11:00 Интерактивно представяне на участниците

Същност на предприемачеството и особеностите му в областта на изкуствата и творческите индустрии

11:00 – 11:30 Пауза

11:30 – 13:00  Бизнес и социално предприемачество в изкуствата: примери

Видове предприемачи в изкуствата: роля и функции

Предприемачески процес

Теоретична част и интерактивно упражнение по групи

13:00 – 14:00 Обедна пауза

14:00 – 15:30 Иновациите в изкуствата: видове, принципи, практически аспекти. Външната среда като източник на иновативни идеи

Интерактивно упражнение по групи: “Мислене извън кутията”

15:30 – 16:00  Пауза

16:00 – 17:30  Културната политика и предприемачеството

Модели и начини на подпомагане на предприемачеството в изкуствата на национално и местно ниво: международна практика

Обобщение на ден 1 по интерактивен начин

Петък, 3.11.2017 г.
Ден 2: Икономически принос на творческите индустрии, нови бизнес модели, източници на финансиране

9:30 – 11:00 Икономически принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм към икономиката на България Д-р Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата и УНСС

11:00 – 11:30  Пауза

11:30 – 13:00 Изкуства и културни индустрии – нови бизнес модели
Доц. д-р Биляна Томова, Обсерватория по икономика на културата и УНСС

13:00 – 14:00  Обедна пауза

14:00 – 15:00 Финансиране на предприемаческа идея – от банки през бизнес ангели до краудфъндинг  Ясен Георгиев, Институт за икономическа политика

15:00 – 15:30  Пауза

15:30 – 17:30  Дискусия с успешни български творчески предприемачи:

Модератор – Розалина Лъскова, Шар Жар

 Събота, 4.11.2017 г.
Ден 3: Успешно представяне, изграждане на марка, комуникационна стратегия, традиционен и дигитален маркетинг

9:30 – 11:00  Призмата на инвеститора: успешния elevator pitch и успешния бизнес модел
Станислав Сираков, LAUNCHub Ventures (tbc)

11:00 – 11:30 Пауза

11:30 – 13:00  Изграждане на марка – пътят от идея до готов продукт
Грета Петрова, бранд мениджър, Rollmann

13:00 – 14:00 Обедна пауза

14:00 – 15:30 ПР, дигитален маркетинг и бизнес етикет за млади предприемачи
Ана Динкова, trinitix

Социални медии и digital creative
Красимир Добрев (tbc)

15:30 – 16:00  Пауза

16:00 – 17:30  Дискусия с успешни български творчески предприемачи:

Модератор – Розалина Лъскова, Шар Жар

Неделя, 5.11.2017 г.
Ден 4: От творческата идея до бизнес модела и неговите социални аспекти

Доц. д-р Лидия Върбанова

9:30 – 11:00  Бизнес модели и приложението им в изкуствата и творческите индустрии

Съдържание и структура на предприемачески план за стартиране на творческа организация

11:00 – 11:30  Пауза

11:30 – 13:00 Източници на финансиране за стартиране на творческа организация

Модели и форми на международно предприемачество

Интерактивно упражнение: критерии на външни финансови институции

13:00 – 14:00  Обедна пауза

14:00 – 15:30 Работа по групи: Разработване на мини бизнес план за стартиране на творческа организация

15:30 – 16:00  Пауза

16:00 – 17:30 Представяне на бизнес плановете под формата на “pitch” пред потенциален инвеститор

Дискусия и обратна връзка. Закриване на интензивната академия

За контакти и информация:

Проф. Майа Богданова – Ръководител на катедра „Мода“, Национална художествена академия, Тел. 0889 990 554, имейл: maya_bogdanova@abv.bg

 Розалина Лъскова – Управител “Шар Жар”, Тел. 0885 226012, имейл: laskova.rozalina@gmail.com