Семинар на презентационни умения в НБУ

Семинар на презентационни умения в НБУ

 За четвърти път през есенния  семестър 2017/2018 г. ще се проведе  междудепартаментен семинар на тема “Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления” от 31 октомври до 14 декември 2017 г. в сградата на Нов Български Университет.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Водени от интердисциплинарния характер на представянето пред публика и презентирането решихме да се съберем на едно място четирима специалисти със своите сфери, които да представим основни моменти в презентациите и представянето пред публика.
Нов  лектор  на тазгодишния семинар ще бъде ас. Стоян Бунджулов, който ще представи Работата със софтуер за направа на ефектни презентации.

Лектори на семинара са:
гл. ас. д-р Стефания Темелкова – 31 октомври 2017 г. от 13.00 ч. в “Семинарна зала” в Библиотеката на НБУ;
гл. ас. д-р Евелина Христова – 15 ноември 2017 г. от 14.40 ч. в “Семинарна зала” в Библиотеката на НБУ
;
гл. ас. д-р Кристина Савова – 29 ноември 2017 г. от 14.40 ч. в “Семинарна зала” в Библиотеката на НБУ
;  
ас. Стоян Бунджулов – 13 декември 2017 г.  от 14.40 ч. в “Семинарна зала” в Библиотеката на НБУ
;  
гл. ас. д-р Калина Христова – 14 декември 2017 г.  11.20 ч. в зала 214, корпус 1 на НБУ.

Целта ни е да ви въведем в спецификата на процеса на презентиране и кратко представяне пред публика, психологическите процеси и справянето със стреса.
Независимо дали ще правите презентация на курсова работа, проект, дипломна работа, идея, фирма или бизнес предложение ще ви научим да се разбирате основните функции на презентациите, да поставяте точните цели, да визуализирате идеите и думите си, да стоите добре пред публиката и да изглеждате добре.

Ще акцентираме на следните теми:

  • Видове презентации и видове цели. Формулиране на целта на презентацията според аудиторията;
  • План за подготовка. Подготовка на материалите. Събиране на идеи;
  • Структура на презентацията. Организиране на информацията и идеите. Ключови моменти в презентацията;
  • Визуална комуникация – как да илюстрираме идеите си;
    Избор на помощни средства – илюстрации, статистики, истории, помощни предмети;
  • Езикът на облеклото – как изглеждаме, как да се съобразяваме с обстановката, аудиторията и темата на презентацията;
  • Езикът на тялото, как да се справим със стреса. Език, изразни средства, темпото, паузите и шегите.