Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”

Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър“,  катедра “Изкуства” приема за магистърски  програми след завършено висше образование в следните специалности: ПН Изобразително изкуство“Изкуства и събитиен мениджмънт”, “Моден стайлинг” и ПН “Музикално и танцово изкуство- “Хореографска режисура и артмениджмънт” и “Сценични изкуства, мениджмънт и продуценство” в редовна и задочна форма.

За информация и кандидатстване: http://ksp.vfu.bg/