35 години “Дарение Иван Деянов”

35 години “Дарение Иван Деянов”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

По случай 35 години наследство “Иван Деянов” на 31 октомври 2017 г. посетителите ще имат възможност да разгледат тематичната експозиция, разположена в Синята Хаджидимитрова къща.

В нея са подредени експонати по колекции – грънчарство, медникарство, златарство, резбарство, художествени произведения и ръкописи.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Дарението е резултат на 60-годишна събирателска дейност. В информационната зала на Исторически музей-Панагюрище ще бъде представена презентация за дарителя и дарението.

Исторически музей, Панагюрище