България – дух и култура

„България в световната история и цивилизации – дух и култура“

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“, със съдействието на Община Варна, организира 22-та национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, която ще се проведе на 25 и 26 ноември 2017 г. в Пленарна зала на общината от 9.30 ч.

Подтема на форума е „ЗНАЦИ НА ПАМЕТТА“. Участие ще вземат над 30 участници от Варна, София, Пловдив, Русе, Силистра, Разград и др. Те представят своите проучвания за събития, свързани с праисторията по нашите земи, формиране на българския етнос, духовния път на българите през вековете, с Възраждането и борбите за национално освобождение и др.

Съществено място в програмата на конференцията имат етноложките теми, като с тях е свързано и участието на най-младите ни изследователи – група ученици от Хуманитарната гимназия във Варна и две осмокласнички от Разград.

По традиция, в навечерието на конференцията ще се представят  нови книги на автори, които участват в нея.

ВХОД СВОБОДЕН!