Курс по шапкарство в Къща на шапките

Курс по шапкарство в Къща на шапките

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Ирина Сардарева – Къща на Шапките организира  четири дневен Курс по шапкарство с

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

най-известния шапкар в България Георги Сардарев на 21, 22, 23 и 24 ноември 2017 г. от  18.00 до 20.00 часа.

На уъркшопа по шапкарство ще се научите как се правят луксозни шапки, модните тенденции при шапките, каква е техниката на тяхната изработка и други тънкости в занаята.

Всеки курсист ще има възможност да направи 3 шапки по време за курса, 2 лятни (сламена и хартиена) и зимна (от заешки филц) на личните калъпи на Къща на шапките.

След приключване на курса всеки ще си тръгне с три шапки: една филцова зимна шапка, една лятна шапка от целулоза и една  лятна шапка от слама.

Материалите за изработване на шапките са осигурени от организатора.

За допълнителна информация: www.hats.bg/bg