Квалификационен курс за обучение на учители във Варненски свободен университет

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Архитектурен Факултет

Катедра „Изкуства“

Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация 2017“ в периода 23-24 ноември  2017 г.

Обучения на експерти и учители от професионални гимназии за прилагане на нови учебни програми и стандарти. Обучение на учители от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи “ по новото учебно съдържание при използване на мулажен метод при обучение и работа по професия „Модист“.

Учебното съдържание на квалификационния курс се фокусира върху създаването на условия за развитие на учители от професионалното образование. Разглеждат се работещи подходи за прилагане на мулажния метод при създаване на образци – облекла. Акцентите са върху: етапите на дизайн процеса при създаването на креативни проекти и задачи в модата; изготвяне на кройки на сложни като форма и подход облекла и създаване на опитен образец на уникални и сложни модели.