новини

България в световната история и цивилизации – дух и култура

България в световната история и цивилизации – дух и култура

Сдружение „България – дух и култура“ със съдействието на Община Варна организира XXII национална конференция  „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, която ще се проведе на 25-26 ноември  2017 г. в Пленарна зала на общината от 9.00 до 18.00 ч. На конференцията ще се представят изследвания, свързани с духовния път на българите през вековете, с важни събития и личности от българската история, с проучвания на документалното богатство на архивите, етнологията и археологията.

ПРОГРАМА

24 ноември (петък) Концертна зала на Радио Варна

18.00 ч. Представяне книгите на доц. д-р Веселина Вачкова „Богомилската алтернатива” и на Христо Буковски „Отключените пътища на богомилите” и „Разчетени послания”. Водещ – Елена Икономова

25 ноември (събота) Пленарна зала на Община Варна

9.00-9.30 ч.  Регистрация на участниците

9.15 ч.-Откриване на графична изложба портрети „Българските  владетели”  на  художника  Роберто Андреев от Русе – водещ Славян Стоянов

9.30-10.00 ч.  Изпълнения на хор „Морски  звуци” с диригент Росица Щерева, на пианото – Жанета Бенун- Николаева

Водещ – Йордан Бояджиев

10.00-10.10 ч.  Откриване – Антония Йовчева, директор на Дирекция „Културно и духовно развитие” в Община Варна

10.10-10.20 ч.  „Приемственост и актуални аспекти на конференцията” – Даниела Василева, издателство „Данграфик“, председател на Сдружение „България – дух и култура”

10.20-10.40 ч.  „Златните изделия във Варненския некропол – състав, макроструктура и технологични особености” – инж. д-р Йордан Бояджиев, ТУ – Варна

10.40-11.00 ч.   „Съвременно състояние на теорията за Библейския потоп в Черно море” – доц. д-р Димитър Димитров, Варна, Инст. по океанология – БАН

11.00-11.20 ч.   „Втори център в генезата на Западнопонтийската праисторическа култура” – Светлозар Попов, Варна

11.20-11.40 ч.   „История на българите в Европа (V – X век) през погледа на исторически извори от български произход” – Петко Добрев, Силистра

11.40-12.00 ч.   „Космометричният проект на Омуртаг и Симеон и неговите варненски корени” – проф. д-р Христо Смоленов, Пловдив

12.00-12.20 ч.  „Отвъд  знаците  –  послания  от  древността”  – д-р Володя Попов, мултимедийна презентация на изложба на РИМ – Плевен

12.20-12.40 ч.  „Олтарни плочи с нотопис от Родопите” – Андрей Ковачев, Плевен

12,40-13,00 ч.  „За диалога между културите и популяризирането на  културно-историческото наследство”  – д-р  Даниела    Тодорова,    Зелен    образователен център – Шабла

13.00-14.00 ч.  Почивка

Водещ – Росен Гацин

14.00-14.20 ч.  „Божиите покровители в светогледа на българския Северозапад” – д-р Росен Гацин, СУ „Кл. Охридски”

14.20-14.40 ч.  „Древните символи свастика и други знаци за движение и въртене в свилениците от Софийско” – д-р Юлия Боева, София

14.40-15.00 ч.  „Първи фестивал на шевицата – Белослав, 2017”. Мултимедийна  ретроспекция  –  Славян  Стоянов, Варна

15.00-15.20 ч.  „Образът знак на Аспарухово – антропологично изследване” – изследователски екип от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски“ – Варна с ръководители Елеонора Николова и Марина Стоилова

15.20-15.40 ч.  „Символиката  на  капанските шевици” – Ася  и Симона Андрееви, ученички 8 кл. от Разград, с рък. Венелин Николов ИТ

15.40-16.00 ч.  „Тракийският Херос в контекста на културните влияния от Балканите към Египет (вяра, почитания, иконография) – д-р Ирена Янчева, Пловдив

16.00 -16.20 ч.   „Енергийни  хармонизатори в старата българска къща” – Уста Дарин Божков, Трявна

16.20-17.00 ч.  „Календар  и  обредност  в  Странджа  и  Източна Тракия” – Стоян Райчевски, София

17.00-17.30 ч.  Обсъждане по докладите

17.30-18.00 ч.  „Проф. Михаил Арнаудов” – документален филм на БНТ

18.00 ч.             Закриване на първия ден от конференцията

 26 ноември (неделя) Водещ – Екатерина Пейчева

9.30-9.40 ч.  Кратък обзор на първия ден от конференцията

9,40-10,00 ч.    „Медицинските и духовни знания в хилядолетната история на българите” – Тодор Ялъмов, Институт за древни знания, София

10.00-10.40 ч.  „Етнонимът БЪЛГАРИ” – Петър Георгиев, София

10.40-11.00 ч.   „Император Константин и траките” – Петко Атанасов, София

11.00-11.20 ч.   „Защо императори траки налагат християнството в Рим” – Христо Буковски, София

11.20-12.00 ч. „Съдбата на Одесоската църква и скитските монаси” – доц. д-р Веселина Вачкова, София

12.00-12.20ч.   „Храмът на Тангра” – Спас Мавров, Казанлък

12.20-12.40 ч.  „Пожелай свободата” – нова книга за Ангел Кънчев” – д-р Веселина Антонова, Държавен архив – Русе

12.40-13.00 ч.  Обсъждане по докладите

13.00-14.00 ч.  Почивка

Водещ – Християн Облаков

14,00-14,20 ч.  „Значението на лексемата етноним в историята” – Константин Каменов, Пловдив

14.20-14.40 ч.  „Българските   културно-исторически   паметници в съседните балкански държави” – Костадин Костадинов, Варна

14.20-14.40 ч.  „Съборът на гроба на кан Кубрат – място за единение и разделение на българите” – Цветан Томчев, София

14.40-15.00 ч.  „Храмът на Богинята майка Понтика в Балчик” – Екатерина Пейчева, Варна

15,00-15,20 ч.  „Кирил Шиваров – 130 години от рождението на големия варненски скулптор” – Румяна Иванова, Варна

15.20-15.40 ч.  „Родовата  памет  –  част  от  националната  памет. Родово проучване с начало 1720 г.” – Валентин Давидов, Варна

15.40-16.00 ч.  „Адвокатът и Архитектът” – изследване за варненския архитект Стефан Венедикт Попов – Християн Облаков, Варна

16.00-16.20 ч.  „Знаци на историческата памет в дестинация Варна и културният туризъм” – Димитричка Иванова и Даниела Куртева, Варна, студентки магистратура „Туризъм”

16.20-17.00 ч. Обсъждане по докладите

17.00 ч.       Закриване на конференцията

За контакт: e-mail: sdrujenieduhikultura@abv.bg

 www.istor-konf-varna.com

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©