Квалификационен курс за обучение на учители във Варненския Свободен Университет

Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация“ – 2017 г.

Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация“ – 2017 г. на МОН се проведе на 23-ти и 24-ти ноември 2017 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“Темата на обучението е „Използване на мулажен метод при обучение и работа по професия „Модист”.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В него участваха експерти и учители от професионалните гимназии в страната. Обучението цели повишаване на квалификацията на учители от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи “ по новото учебно съдържание при използване на мулажен метод в обучение и работа по професия „Модист“. Лектор беше доц. д-р инж. Капка Манасиева – преподавател по конструиране и моделиране на облекло в специалност „Моден дизайн“ и ръководител на катедра „Изкуства“ във Варненския свободен университет.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии