LabTour textil+mode 4.0

LabTour textile+mode 4.0 в Саксонския институт за изследване на текстил

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Около 40 участници от текстилната и модната индустрия, науката и научните изследвания участваха на LabTour textil+mode 4.0 в Саксонския институт за изследване на текстил (STFI), който се проведе на 21 ноември 2017 г. в Кемниц-Германия.

Акцент на събитието беше провеждането на практически примери за разработване и внедряване на дигитални процеси и продукти от изследването Industry 4.0, които се представиха на място в текстилния изследователски институт.

Представени бяха следните компетенции на STFI:

– Промишленост 4.0 готовност и Lean 4.0;

– Безжични комуникационни технологии като RFID, RTLS;

– 3D технология за печат;

– Разработване на помощна система на база на графични програмни елементи;

– Моделиране и анализ на машинни данни;

“Нашата цел е винаги  да представяме Vision Industrie 4.0 като препоръка за действие и да разгледаме гледната точка на потребителите и перспективите”, казва Андреас Бертхел, управляващ директор на STFI в Кемниц.

LabTour textil+mode 4.0 се организира от изследователски институти, Изследователският съвет по текстил и Асоциация textil+mode.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Германската текстилна и шивашка промишленост (включително обувната и кожената индустрия) е втората по-големина индустрия за потребителски стоки в Германия с около 1400 фирми и повече от 135 000 служители. Германските текстилни и модни компании генерират годишни продажби от около 35 милиарда евро (включително 60% текстил, 40% облекло), което ги превръща във водещи европейски компании. Текстилните компании са доставчици на автомобилостроенето, космическата, медицинската и геотехническият отрасъл. Aсоциацията textil+mode е интердисциплинарно обединение на германския текстил и модната индустрия, и представлява интересите на индустрията.