„Бдинтекс“ ЕООД осигурява работа на около 250 души

„Бдинтекс“ ЕООД осигурява работа на около 250 души

Кметът на Община Видин Огнян Ценков се запозна на 30 ноември 2017 г. с производствената дейност на „Бдинтекс“ ЕООД,  което посети по покана на неговия управител Пламен Каменов.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Фирмата се занимава основно с производство на дамски блузи, мъжки ризи и пране на текстил. Основните пазари, за които работи са Германия, Италия, Великобритания и др.  Дейността на фирмата стартира през 2003 г. с около 60 души. След редица етапи на разширяване и установяване на стабилни отношения с клиенти, към настоящия момент в предприятието са ангажирани над 240 човека.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

„През последните две години се забелязва много сериозно раздвижване на пазара в България в нашия бранш. Работим активно по европейски проекти, реализирахме общо 9, като 3 от тях – през последните 2 години. С Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика са осъществени 2 последователни проекта и са назначени над 40 души на работа. Съвсем скоро предстои стартирането на нов проект – „Управленски капацитет“, по който във фирмата трябва да се внедри интегрирана система за управление на всички процеси. „Бдинтекс“ организира, заедно с Агенцията по заетостта и Община Видин обучение на желаещите да работят в бранша. Подготовката е в рамките на 3 месеца, като се осигурява и стипендия“ – сподели Пламен Каменов.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Кметът на Видин разгледа работните помещения и се поинтересува от детайлите в технологичния процес.

„Беше ни представено едно високотехнологично производство. Прави впечатление, че качеството, което се постига в крайния продукт, е много високо, защото той е конкурентноспособен и на най-прецизния пазар в Западна Европа. Разбрахме, че тук се шият ризи и униформено облекло за престижни институции и фирми, което е гордост за нас“ – каза Ценков.

Кметът даде висока оценка и на битовите условия за работниците и подчерта, че „Бдинтекс“ е едно от предприятията във Видин, което се развива много прогресивно.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

„Виждаме, че г-н Каменов и неговият екип се възползват от всички механизми, които се предлагат в момента във връзка с предприсъединителните фондове, изпълняват се проекти както по отношение осигуряване на работници и служители, така и на иновационни технологии. Аз съм оптимист, че за да преборим и демографския срив, за да престанем да оптимизираме училищната мрежа, трябва да решим два приоритетни проблема. Единият е да задържим младите хора и да привлечем нови, като подобрим качеството на образованието. Първата стъпка беше направена с разкриването на филиал на Русенския университет. Вторият приоритет е разкриването на работни места. Този въпрос го решаваме в няколко направления, като един от начините е превръщането на нашата територия в привлекателно място за инвестиции. За пореден път повтарям, че Видин е една от малкото общини, която изготви Наредба за насърчаване на инвестициите и интересът към нея е голям“ – коментира видинският кмет.

Ценков изрази надеждата си, че в много скоро време тези инвестиции ще се случат и ще бъдат доказателство за процеса, който се развива сега – реално разкриване на работни места и преодоляване стъпка по стъпка на трудностите и негативните тенденции. Той заяви, че успешната форма за постигане на целите е съвместната работа. Ако всички заедно – местна власт, държавна власт, работодатели, бизнес, реален сектор, гражданско общество вървят в една посока, вървят ли задружно, целите в полза на гражданите на Видин ще бъдат постигнати.

 Община Видин