Творчески проект “Минимум Максимум” – първи етап

Творчески проект “Минимум Максимум” – първи етап

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Приключи първият етап от творческия проект “Минимум Максимум” на 31 октомври 2017 г. на специалност “Моден дизайн” във Варненски свободен университет  “Черноризец Храбър”.

На официалното представяне на артистичните модни търсения младите дизайнери, участници в проекта представиха и защитиха своите идеи, разгръщайки индивидуалните си виждания и талант при реализацията на идейните проекти в провокиращата въображението тема “Минимум Максимум”.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Уникалните, креативни модни проекти, реализирани на този етап на хартия, впечатлиха колегията от преподаватели и студенти от специалност “Моден дизайн” във Варненски свободен университет  “Черноризец Храбър”. Задълбочените анализи върху темата, изявени чрез форми и цвят в дизайн на облеклото и аксесоари, показаха сериознозността и професионалният подход към този творчески експеримент. Модният дизайн е продължителен и труден процес (макар, че не всеки си дава сметка за това). След огромното количество идейни рисунки и варианти, във втория етап модните проекти ще бъдат реализирани и в материал.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Снимков материал: Моменти от Творчески проект “Минимум Максимум” на специалност “Моден дизайн” във Варненски свободен университет  “Черноризец Храбър”.