Втора международна научна конференция “Индустрия 4.0”

Втора международна научна конференция “Индустрия 4.0”

 На Втората международна научна конференция “Индустрия 4.0”, която се проведе от 13 до 15 декември 2017 г. в Боровец, Кметът Владимир Георгиев представи община Самоков, индустриалният сектор през годините и днес. Той отбеляза, че още през Възраждането Самоков е развивал рудодобива и е бил индустриален център. С годините тук се развива и дърво преработвателна, текстилна, мебелна индустрия и електроника. Малка част от производството е запазено до днес, но Община Самоков има разработен план на Индустриална зона и готовност за задоволяване на инвестиционни предложения.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Снимка: Община Самоков

Международната научна конференция беше открита от председателя на Научно-техническия съюз по машиностроене „Индустрия 4.0” проф. доктор на техническите науки Георги Попов.

На конференцията участваха от 21 държави от три континента, участниците представиха 130 научни доклада, свързани с техническите основи на проекта, влиянието върху бизнеса и обществото като цяло. Почти всички страни от Европейския съюз приеха „Индустрия 4.0” като неизбежна кауза и разработиха свои национални програми и стратегии. Най-напред в тази насока е Германия, където е създаден специален институт, където най-авторитетните им учени подготвят позициите за следващи петгодишни периоди.

„Индустрия 4.0” е проект за сливане на виртуалния свят, информационните технологии, телекомуникациите и производството, като средствата за продукция стават все по-независими.

В България Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0” обединява известни български учени и специалисти, приели принципите на новата индустриална революция и работещи за тяхното утвърждаване.