Проект “ЗА ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА СЛИВЕН”

ПРОЕКТ  “ЗА ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА СЛИВЕН”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Проектът  “ЗА ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА СЛИВЕН  има за цел да създаде обмен на знания и умения между представители на различни гимназии в града и ученици от ромски произход, учещи в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен / ПГТО/.
Фондация „Добродетел“ е сформирана през 2014 г. с цел да насърчава, организира и подпомага инициативи, свързани с младежите, тяхното развитие и изява. Целите на фондацията са свързани, с това да се дава шанс на младите и техните идеи, да помага за все повече отворени врати за младежки каузи.  Идеята на проекта е резултат от работа с деца и младежи, множество разговори за проблемите на интеграцията на малцинствата, намирането на място за всички в обществото, от което сме част.
Проектът включва 24 работилници, всяка една от които е посветена на придобиването на различни знания и умения, приложими в професионалното развитие на учениците. Тези работилници са свързани с тематичната насока на обучението в ПГТО „Добри Желязков“ и ще научат участниците как да изработват различни бижута и аксесоари за облекло, като уникални художествени допълнения към един тоалет. По този начин придобитите знания в гимназията се допълват от новите знания, за да дадат по-голям спектър на професионална реализация на ромските участници.
По време на работилниците, освен придобиването на знания, участниците ще изработват предмети, които по-късно ще вземат участие в благотворителни базари.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Между 4 и 6 работилници ще се проведат на място в ПГТО „Добри Желязков“. Обучението ще се съсредоточи върху различните съвременни техники за изработка на бижута, техники за ръчно рисуване върху текстил и основни знания в областта на скрапбукинг и ембосинг техниките. Придобитите умения могат да дадат посока в пълноценното професионално развитие и реализация на представителите на малцинствените групи.
В проекта ще вземат участие между 20 и 40 ученици на възраст 13-18 години от големите гимназии в град Сливен и около 20 ученици на възраст 15-17 години от ПГТО „Д. Желязков“ – Сливен.