Творчески проект “Минимум максимум” на Варненски свободен университет

Творчески проект “Минимум максимум”Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На 6 декември 2017 г. в творческата лаборатория по моден дизайн на Варненски свободен университет официално бяха представени осъществените модни реализации във втория етап на изследователски творчески проект “Минимум максимум”.

Младите дизайнери участници в проекта бяха разгърнали своята експресивна фантазия и след като създадоха уникални проекти на хартия ги осъществиха и показаха в материал. В различните дизайнерски колекции темата на проекта бе осмислена в разнообразни асортиментни решения – Tshirt, рокли с втален и полувтален силует и др. Уникалните интерпретации на темата в проект “Минимум максимум” бяха осъществени чрез комбинации от материи, силуетни форми и колорит, изграждащи индивидуалните концепции на всеки един от авторите.

В следващия етап от проекта младите модни дизайнери ще представят своите творчески търсения и цялостната визия на решенията си в модно ревю през 2018 година.