OEKO-TEX® представя новите си регламенти за 2018 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

OEKO-TEX® на 30 януари 2018 г.  от 12:00 ч. ще представи подробно новите правила за продуктите, свързани със защитата и устойчивостта по цялата верига от създаване на текстилни продукти до потребителят на заинтересованите компании по време на уеб-семинар.

Участието в семинарът е безплатно.

Необходимо е регистрация на www.oeko-tex.com/webinar-updates-2018.

Съществуващите насоки за продуктовото портфолио на OEKO-TEX® са актуализирани на 2 януари 2018 г.. Новите регламенти влизат в сила на 01 април 2018 г. за всички сертификационни системи и други услуги след тримесечен преходен период.

Актуализациите на стандартите и насоките на OEKO-TEX® се основават на непрекъснатия обмен на опит със заинтересованите страни от индустрията за текстилните ценности, сътрудничеството с инициативите и мониторинга на правните норми. Работата на Експертните групи на OEKO-TEX® по този начин отчитат съвременните научни иновации и знания, както и последните развития на пазара.