Мартеницата вече е в UNESCO

Мартеницата вече е в UNESCO

Съвместната кандидатура на България, Македония, Молдова и Румъния за първомартенските традиции беше успешна и имаме поредното вписване в Световната листа на нематериалното културно наследство на човечеството!

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Мартеницата вече е в UNESCO!

На 6 декември 2017 г., на своята дванайсета сесия Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство вписа „КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИ МАРТ“ в Представителния списък за нематериално културно наследство на човечеството. Кандидатурата е мултинационална и включва България, Бивша Югославска република Македония, Република Молдова и Румъния.

Експертът от България, който участва в срещите и дискусиите на международния екип и подготви текстовете и документацията от българска страна, е проф. д.ф.н. Албена Георгиева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) към Българската академия на науките. Помощ в нейната работа оказаха гл.ас. д-р Милена Любенова, ръководител на Националния център за нематериално културно наследство към ИЕФЕМ, и д-р Силва Налбантян-Хачерян, държавен експерт към Отдел „Регионални дейности“ в Министерството на културата.

На 8 декември 2017 г. Междуправителственият комитет вписа в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство и българската кандидатура „БЪЛГАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ: ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ В ОПАЗВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“. Досието е изготвено от д-р Хачерян с участието на колеги от Министерство на културата.

Експертът, представител на България в Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, който участва в дванайсетата сесия, е доц. д-р Николай Вуков, също от ИЕФЕМ.

Вписването на мултинационалния елемент „КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИ МАРТ“ в Представителния списък за нематериално културно наследство на човечеството е пример за ползотворно международно сътрудничество и успешна екипна работа, а вписването на „БЪЛГАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ: ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ В ОПАЗВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство още веднъж доказва значимата роля на нашите специфично български културни средища и добрия им пример в световната практика.

Повече информация на https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practices-associated-to-the-1st-of-march-01287

ИЕФЕМ