Национален конкурс – Кучето и човекът – приятели завинаги

Национален конкурс – пътуваща изложба с награди “Кучето и човекът – приятели завинаги“

 Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

„Народно читалище Напредък 1871” град Никопол обявява Национален конкурс – пътуваща изложба с награди “Кучето и човекът – приятели завинаги“.

От “памтивека” се знае, че кучето е най-добрият и най-верният приятел на човека. Всеки е искал или е имал този приятел в живота си. Това приятелство е било и ще бъде сюжет за разкази, книги, филми, картини и скулптури още много пъти в културите на народите по света.

Може да участвате най-много с по 2 творби и в двата раздела:

  • Изобразително изкуство– живопис или графика с материали и техника по избор и размер на листа 35 см на 70 см без паспарту. Не се допускат шаблони от интернет!
  • Приложни изкуства – творби от глина, текстил, хартия, конци, бродерия, природни материали и др.

На гърба напишете: трите имена; рождена дата; кого представяте – училище, читалище или школа; ръководител и подпис за съгласие за оповестяване на класирането, телефон и електронна поща за връзка с него; адрес: населено място, област, улица и номер, и пощенски код.

Класирането е в двата раздела в три възрастови групи:

  • 7 – 9 години
  • 10 – 12 години
  • 13 – 15 години

Краен срок за получаване на творбите – 30.04.2018 г. на адрес:
”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр. Ботев” №6, гр. Никопол, област Плевен, 5940

Произведенията не се връщат!

За контакти: napredak1871nl@abv.bg; 0889528971, 065412503 и 065412417