Дни на отворените врати в ТУ – София

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На 27 и 28.02.2018 г. Технически университет – София организира Дни на отворените врати.
Целта е Вашите зрелостници да се запознаят с възможностите за обучение в Технически университет – София и в частност в катедра „Текстилна техника“. На учениците и техните родители ще бъде представено и разяснено как могат да кандидатстват и какви са предимствата на обучението по специалността ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ.
Ще бъдат отворени лабораториите по Текстилно материалознание и изпитвания (Блок 4, етаж 4, лаб. №4444) и по Дизайн и технологии за облекло (Блок 4, етаж 1, лаб. №4114).
Ще бъдат дадени разяснения за възможностите за ползване на общежитие, стипендии, стажове и реализация.
Ръководството на катедрата има удоволствието да Ви покани да участвате в мероприятието.
При желание за посещение в друга дата, катедрата остава на разположение.
Телефони за контакт: 02 965 36 29 или 0895 58 9867
(ръководител катедра) и 02 965 29 00 (канцелария на катедрата).

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Очакваме ви!

проф. д-р Диана Кръстева
ръководител на катедра „Текстилна техника“