Столична община стартира инициатива за събиране на стари дрехи и други текстилни материали

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Столична община, чрез Столичен инспекторат и районните администрации на районите Оборище, Люлин и Слатина стартира инициатива за организирано събиране на стари дрехи и други текстилни материали от гражданите с цел да не използват за горене след изхвърлянето им.

Желаещите да се освободят от ненужен текстил могат да го занесат на посочените по-долу адреси:
– район „Оборище“ – ул. „Париж“ № 5 пред административната сграда на Столичен инспекторат;
– район „Слатина“ – бул. „Шипченски проход“ № 67, административна сграда на район „Слатина“;
– район „Люлин“ – ж.к. „Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“ – паркинга на магазин „Домко“.

Старите дрехи ще се поставят в контейнери с надпис „Текстил“, след което ще се събират от фирми, притежатели на разрешение за дейности с отпадъци за последващото им оползотворяване.
Обсъжда се разширяване на инициативата и в други столични райони.

 

Лорита Радевапредседател на Комисията по околната среда на СОС