Покана от Бимек и Happyness Academy

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии   Очакваме Ви на HR Industry 2018

Целта на участието ни на HR INDUSTRY 2018 е да представим на професионалистите, занимаващи се с управление на човешките ресурси, новите ни услуги за подобряване щастието на служителите.

Курсовете, които предлагаме на тема „Щастието на работното място“ помагат да си отговорим на въпросите: а) Защо щастието на служителите е толкова важно за печалбата и представянето на компанията и б) Какво служителите и мениджърите могат да направят, за да увеличат щастието на работното място. И двата въпроса се разглеждат през призмата на най-новите научни изследвания и заключения на позитивната психология и поведенческата икономика. Курсовете предлагат рецепта за щастлив и удовлетворяващ живот, която се корени в решението „печеля-печелиш-печелим“. По-конкретно, освен че увеличава нивото на щастието, шансовете за успех и личния алтруизъм, тази рецепта вероятно ще увеличи и разумната производителност на ниво общество. Благодарение на тежестта на появяващите се научни доказателства, сега е много по-лесно да се види как и защо това, което ни дава щастие, носи и други ползи.

Надяваме се по време на HR INDUSTRY 2018 да срещнем съмишленици, с които заедно да вървим към подобряване на щастието на работещите хора в България и разпространение на формулата „печеля-печелиш-печелим“.

Очакваме ви на щанда на Happiness Academy и на нашата презентация по време на събитието, в Интерпред  от 14.15 ч., 8 февруари 2018.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

прочети повече