Училищен кръг на “МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На 9 февруари 2018 г. в Неврокопска професионална гимназия „Д.Талев“, в професионално направление „Облекло“, се проведе училищният кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“. 

Това състезание се организира за участници от професионалните гимназии и средни училища в Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло. Състезанието се състои в представяне на идеен проект на тема „България – част от пъстрия свят на Европа“.

Облеклото трябва да бъде с включени елементи от еко- и/или траш модата, вплитащо акценти от европейското културно наследство и подчертаващо уникалността на България. В него взеха участие общо осем отбора, които пред жури презентираха своите модели. Идеите бяха изключително разнообразни, а някои от тях и много креативни. Бяха класирани два отбора: на първо и второ място, които ще участват на национален кръг.

Автори на модела, класиран на първо място са: Никола Стоичков и Александра Маркова с ръководител г – жа Соня Воденова.

Автори на модела класиран на второ място са: Златина Ковачева и Гълъбина Жуглева с ръководител г -жа Елена Иванова.

Състезателните моделите, класирани на национален кръг ще участват в модно ревю в рамките на откриването на Панорамата на професионалното образование в гр. Пловдив през април 2018.