Слънчевите руни в българските носии и тъкани – Силистра 2018

Международен конкурс за детска рисунка 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Фондация „АЗГАРД”- гр. Силистра организира девети Международен конкурс “Слънчевите руни в българските носии и тъкани – Силистра 2018”.

Целта на конкурса е младите хора да имат възможности в няколко посоки:

  • да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки;
  • да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край;
  • да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор;
  • да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство;
  • да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво;
  • да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни.

Жанрове:
живопис и графика;
• приложно изкуство и колажи;
• компютърна графика и презентации;
• снимка или селфи на детето в народна носия;
• родословно дърво на автора;
• нарисувана книжка „Историята на моят род”.

Условия за участие:
– в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентации;
– всяка творба трябва да бъде снимана с дигитален фотоапарат и снимката да се изпрати във формат *.jpg в прикачен файл на e-mail:slancheviruni@gmail.com. Размерът на снимката трябва да е дo 10MB. За участие се приемат само снимки с високо качество.
– всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора: – трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/;
– заглавие на рисунката;
– име на учителя;
– всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата);
– продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на български език;
– размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е във формат А3 или А4;
– наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби.

Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи:
– I група – от 6 до 12 год.
– II група – от 13 до 18 год.

Краен срок за получаване на творбите: 15 април 2018 г. на e-mail: slancheviruni@gmail.com

 

За връзка: slancheviruni@gmail.com и Facebook: https://www.facebook.com/Слънчеви-руни-Slanchevi-runi