Проект на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн гр. Варна

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Представяме участвалият проект в конкурс „С какво град Варна ще впечатли гостите си“, организиран от РУО Варна. Учениците от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн гр. Варна – Виктория Николова, Изел Исмаилова, Магбуле Исмаилова, Симона Ганчева и Рая Банчева с ръководител Гергана Великова и технически ръководители – инж. Рени Божилова и Емилия Стоилова проектираха и изработиха макет според зададения регламент на конкурса.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

За нас темата има няколко опорни точки – креативност, предприемачество, ефективна приложимост, естетика и туристическа притегателност. Локацията на гр. Варна е предпоставка за развитие на туризъм. Градът е обявен за курорт през 1921г. Заради историята,  икономическото и културното й значение често я наричат „Морската столица на България”.

Мотивацията е основната движеща сила, която активира човека. Стимулирането за висок резултат е насочено към ценностите и потребностите на участниците. Учителите от Професионалната гимназия  по текстил и моден дизайн възпитават учениците в активност, работа в екип и развиване на творческият потенциал.

Човешкото творчество е икономически ресурс. Пълноценното използване на потенциала на творческите индустрии развива  българската икономика и култура. Участието в конкурси за  креативни индустрии предоставя възможност на творците да придобият предприемачески познания, а  бизнеса да разпознае и реализира пълноценно икономическия потенциал на творчеството на основа на ефективна защита на интелектуалната собственост. Първата стъпка за участие в конкурс винаги е проучването, последвана от функция и потребност.

Нашият проект има цел да се включи в архитектурната визия на Варна.

Произхода на формалния език на използваните орнаменти в архитектурата на гр. Варна, могат да се открият различни стилови влияния, които като морски град са  неизбежни в своето многовековно историческо развитие.

Това  дава основание жилищната архитектура на Варна от първата половина на 20-и век да е  синтез на мултикултурния профил на архитектурното наследство, която следва да бъде съхранена.

Варна има богат културен живот. Провеждат се ежегодни фестивали и конкурси. Например: Международният театрален фестивал “Варненско лято”, Фестивалът на етносите, Международният джаз фестивал “Варненско лято”, Международният фолклорен фестивал – Варна, Международният филмов фестивал “Любовта е лудост”, Международният фестивал за куклено изкуство “Златният делфин”, Международният фотографски салон, Фестивалът на българския филм “Златната роза” и др.

Вдъхновили сме се от богатия културен живот, от символиката на морския град и развития туризъм. Представяме сграда с функция за събития с формата на мида. Има подвижен покрив, което я прави функционална през всеки сезон.

Макета беше представен пред експертно жури в сградата на Община Варна според регламента на конкурса. Отбора от ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн гр. Варна защитиха идеята си. Външният вид е част от невербалната комуникация и доказателство за сериозно отношение към поставената задача и цел. Да бъдеш първи е голяма отговорност, тъй като разбираме, че това означава да даваш пример, но мотивацията е основната движеща сила на всяко действие.

Поздравления за учителите Гергана Великова, инж. Рени Божилова и Емилия Стоилова за мотивацията и усърдната работа!

Участниците получиха грамоти и награди за „Най-успешно приложим проект за представяне на град Варна“.