Гоце Делчев ще бъде домакин на национална работна среща за професионално образование в сектор „Лека промишленост“

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

От 26 до 28 март Регионалното управление на образованието – Благоевград и Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев ще бъдат домакини на на националната работна среща за професионално образование в сектор „Лека промишленост“, която ще срещне работодателите и директорите на професионалните гимназии в сектора.

Срещата се провежда по инициатива на Националната асоциация на училищата по мода (НАУМ)  и е продължение на проведеното през м. ноември 2017 г. в гр. Русе национално съвещание с директорите и бизнеса, организирано от МОН, интересът към който беше изключително голям. Участие взеха над 20 представители на работодателите и синдикатите в сектора и 60 директори и учители от цяла България, както и експерти по професионално образование от РУО.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Участие в дискусиите ще вземат г-жа Фани Тодорова – главен експерт в МОН и експерти по професионално образование и обучение към Регионалните управления на образованието.

По инициатива на г-н Бертрам Ролман – председател на сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев и изпълнителен директор на ,,Пирин Текс“ ЕООД ще се проведе среща – разговор с участниците на работната среща. Желаещите ще имат възможност да присъстват на демонстрационен урок по технология на облеклото с приложение на ИКТ в обучението, в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев“.

Работната среща ще се проведе в с. Огняново (община Гърмен, област Благоевград), хотел „Парадайс“ в периода 26-28.03.2018 г.

За повече информация можете да се свържете с нас на тел. 0877478829 и  email: naum_school@abv.bg 

Информацията е предоставена от НАУМ