Покана за дистанционно обучение на заети в малки и средни предприятия

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В периода март – септември 2018 г. имате възможност да включите безплатно Ваши работници и служители в поредица от дистанционни обучения, организирани от КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ по проект „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании” , съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Какво предлагаме:

  • Обученията са безплатни за Вас. Те са съфинансирани от ЕС;
  • Провеждат се в дистанционна форма, което дава възможност на обучаемите да участват в удобно за тях време, без да се налага да се отделят от работния процес. Те се осъществяват чрез електронната обучителна платформа на КНСБ. Необходими се само на 16 учебни часа за запознаване и усвояване на материала, но не е необходим престой в платформата през цялото време;
  • Даваме Ви възможност да участвате в европейски проект, което е важен компонент от представянето на лицето на фирмата Ви;
  • Служителите Ви ще развият уменията си и ще подобрят компетенциите си, което ще им помогне да се справят по-успешно в ежедневната им работа.

Колко служители мога да включа в обучението?
Имате възможност да включите до 10 служители в по 1 курс на обучение.

Какви курсове предлагаме?
Забележка: Всеки курс се състои от няколко модули.
Можете да разгледате предлаганите от нас курсове с кратко описание в секция „Модул за професионално развитие и компетенции” на следния линк:

http://platforma.dostoentrud.org

Кога започват следващите курсове?
Всеки курс се провежда по 1 или 2 пъти в месеца и имате избор между следните дати за начало: 16 април, 2018 г., 02 май, 2018 г., 16 май, 2018 г., 04 юни, 2018 г., 18 юни, 2018 г., 02 юли, 2018 г., 16 юли, 2018 г.

Какво да направя, за да включа служители в курсовете?
1. Трябва да подпишете „Споразумение” за дистанционно обучение.
2. Да подадете заявка за участие на обучаеми в курс или списък с желаещи с имена и e-mail адреси на участниците за участие на следния e-mail адрес:
edu@dostoentrud.org, lisrael@citub.net
3. След одобрение от наша страна на участниците, всеки от тях трябва да се регистрира самостоятелно в платформата за обучение на следния линк: http://platforma.dostoentrud.org/

Там всеки участник ще бъде поканен да избере курс, в който иска да участва, дата, от която иска да се включи и да попълни Анкетна карта с лични данни.
4. След регистрацията, всеки участник ще получи потребителско име и парола за достъп до учебните материали.
При успешно завършване на курс, всеки участник получава Сертификат.


За допълнителна информация и контакти:
тел.02 40 10 619; е-майл: lisrael@citub.net