новини

Покана за участие в Пролетен панаир на занаятите

Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив  Ви кани да участвате в Пролетен панаир на занаятите, който ще се проведе от 17 май 2018 г. до 20 май 2018 г. (включително) в гр. Пловдив и  ще се разположи на ул. Райко Даскалов /малката главна/.

Условия за участие:

Съгласно регламента право на участие имат всички членове на РЗК от цялата страна с:

  • платен членски внос;
  • атрактивно облекло;
  • демонстрации.

Поради липса на достатъчно място, Ви уведомяваме, че не всички заявки ще бъдат одобрени. При много кандидати от един и същи занаят ще бъдат допуснати най-атрактивните. Искаме да съхраним, развием и популяризираме  занаятите, които са част от нашето културно наследство. Няма да бъдат толерирани и включвани за участие майстори, които не са спазили условията на организаторите в предишни издания на Панаира като: липса на атрактивно облекло във всичките дни на Панаира, липса или символични демонстрации, наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора или носят откровен кич. За целта ще има комисия, която ще одобрява участниците и комендант на Панаира, който ще санкционира и отстранява участници , които не отговарят на горепосочените условия.

Предоставяме шатра /отворена/ – 9 м2 и с възможност да се ползва от двама участника по ½ – 4.5 м2.  Маси и столове се осигуряват от участниците.

ВНИМАНИЕ: Шатрата се ползва единствено и само от майстора-заявител. В случай, че на шатрата има други хора, други изделия, които не са изработени от майсторите или  се установи, че майсторът е подал невярна информация в заявката относно демонстрациите и атрактивното облекло, си запазваме правото да ги отстраним от Панаира на занаятите.

За да заявите желанието си за участие, трябва да изпратите копие на майсторско свидетелство /за тези които участват за първи път/ документ за платен членски внос към РЗК и попълнена Заявка за участие на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg или в офиса на РЗК-Пловдив  с адрес: ул. Д-р Вълкович 3, п.к: 4000, най-късно до 30 април 2018 г. За майсторите, които ще участват за първи път, задължително заявката да бъде придружена със снимки на майстора и изделията му.

За допълнителна информация и формуляр – заявка за участие на:

http://www.blog.rzkplovdiv.com/2018/03/17-20-2018.html

Организатори на Пролетен панаир на занаятите:  Община Пловдив, ОИ  ”Старинен Пловдив, Регионален етнографски музей -Пловдив и Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©