Фестивал на средновековните традиции, бит и култура “Калето – Мездра 2018”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

За четвърти път ще се проведе традиционният “Фестивал на средновековните традиции, бит и култура “Калето – Мездра 2018” на 19 -20 май 2018 г. в  Археологически комплекс “Калето” гр. Мездра от 10.30 ч.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Снимка: Венцислав Кръстев

Във фестивала участие ще вземат групи за исторически въстановки и свободни реконструктори от цялата страна:
1. Сдружение “Авитохол” от гр.Варна с бита и традициите на ранносредновековните българи, юрти, храна, облекло и въоръжение, заедно с Ивайло Енев от гр. Русе майстор на защитно средновековно въоръжение.
2. Тошко Драгиев и група от гр.Шумен въоръжение на ромейската войска, шатри и инсигнии.
3. Свободните реконструктори Йордан и Жана Сивкови, Катя Владова и Пламен Павлов от гр.Добрич и гр.Бяла – ранносредновековните българи и номадските традиции на предците ни.
4. Калина Атанасова и група от Софийския университет – облеклото през късното средновековие.
5. Константин Колев от гр. София – наемниците в ромейската войска през средновековието.
6. Стефан Попов и група от град Севлиево със селско въоръжение през късното средновековие.
7. Сдружение “Вълкашин” от гр.София с бита на средновековния българин от 9-11 век.
8. Сдружение “Багачин” от гр. Лом, пресъздават бит и култура на ранните кутригури и есагели – хунобългари от 5-6 век, федерати на Източно римската империя, заселници в земите на днешна Северозападна България.
9. Сдружение “Ратина” от гр. Сливен” – клуб за средновековни военни изкуства.
10. Димитър Труканов – Школа “Мадарски конник” и Школа “Живата стрела, стрелба с лък от кон – България” представят традиционна стрелба с лък и бойни техники.
11. Сдружение “Дукс Антика” от гр. Свищов, възстановяват военното дело, бита и ритуалите на забравените ни предци – готите от късната античност.
12. Сдружение за антични реконструкции “Mos Maiorum Ulpiae Serdice” гр. София – късната античност по българските земи.
13. Сдружение “Ситалк” гр. Пловдив – късноантичните поселения и ритуали.
14. Петя Крушева от гр. Пловдив ще готви и ще предложи за дегустация средновековни храни и хапки с непознат и нетрадиционен за нашето съвремие вкус.
15. Емил Маринов металопластика и Петър Петров – Петрониус монетар ще предложат невероятни средновековни предмети и красиви монети, както и възможността всеки сам да си отсече монета.
16. Любомир Милинов от град София ще предложи за дегустация средновековното питие медовина – невероятен вкус и аромат.
17. Кирил Ненов от град Пловдив представя средновековна литература.

Участниците разполагат своите станове и лагери в пределите на археологическия комплекс и представят на посетителите средновековните бит и култура с реплики на автентични облекла, оръжия, въоръжение и снаряжение, ще предлагат монетосечене, металопластика, стрелба с лък и много други отминали от нашето време средновековни занимания. Ще пресъздадат ранното и късно средновековие по нашите земи, включително и нашите съседи и дългогодишни противници на бойното поле – ромеи и по-късните рицари от кръстоносните походи. Ще разкажат, покажат и дискутират ранното и късното средновековно облекло в специални демонстрации.

За фестивала и повече информация: https://www.facebook.com/medieval.fair.kaleto/ или http://www.avitohol.org