Кандидатстудентски прием специалност “Моден дизайн” – ВСУ “Черноризец Храбър” 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”  приема документи след средно образование за учебната 2018/2019 г..

Кандидатстудентският прием  ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

В специалност „Моден  дизайн”  се подготвят висококвалифицирани специалисти, които могат да се реализират като дизайнери – проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, експерти в областта на модата.

Дисциплините от учебния план допринасят за развиване и изграждане на умения и знания по:

–       проектиране на оригинални дизайнерски авторски колекции;

–       анализ на модните за сезона тенденции;

–       изграждане на моден стайлинг;

–       създаване и разчитане на кройки;

–       технологично  изработване на облекла;

–       организиране на ревюта;

–       анализиране на съвременни процеси в дизайна;

–       управление на процесите в модния бранш.

За повече информация:

http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/moda_i_menidjmant_v_modata/