Изложение “Гуми, гумени изделия и каучуци”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

От 24 до 27 април 2018 г. в Изложбен комплекс “Експоцентър”, Москва-Русия ще се проведе изложението «ГУМИ, гумени изделия и каучуци». Изложението е пролетно събитие в тази област, по време на което се събират повече от 250 компании – производители и доставчици от 23 страни.

Тематика на изложението:

  • автомобилни гуми за всички видове транспортни средства, технология и оборудване за тяхното производство;
  • каучук, суровини, материали и оборудване за тяхното производство;
  • еластомери и еластомерни материали;
  • гумени изделия, технологии и оборудване за тяхното производство;
  • оборудване за вулканизация и баланс на гуми; дискове; вериги; шипове;
  • химически влакна, технически текстил, метални корди;
  • ремонт и възстановяване на износени гуми;
  • утилизация на гуми, използване на вторични материали;
  • производство на изделия от утилизирани и вторични материали.

За допълнителна информация: http://www.rubber-expo.ru/

ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА

 http://www.cprb.ru/