Българската морска униформа – отражение на своята епоха

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

По повод Деня на храбростта и празника на Българската армия Военноморският музей-Варна ще представи изложбата „Българската морска униформа – отражение на своята епоха“, която ще бъде открита на 4 май 2018 г. в 13.00 ч.

Изложбата представя униформи на български морски офицери, подофицери и матроси и най-характерните елементи към тях. В нея са включени повече от сто предмета от фонда на Военноморския музей, като сред тях са офицерският мундир с еполети от началото на ХХ век, принадлежал на лейтенант Георги Антонов, и непоказвана до момента униформа на контраадмирал Иван Вариклечков.

Униформените облекла, аксесоарите към тях – пагони, наръкавни знаци, кокарди, колани, шарфове и др., и богатият снимков материал дават представа за развитието на българската военноморска униформа от създаването на флота през 1879 г. до наши дни. Флотските униформи отговарят на международно приетите норми и са част от общата моряшка традиция, а едновременно с това са специфична илюстрация на прехода от една епоха в друга и на влиянието на големите морски сили.
„Българската морска униформа – отражение на своята епоха“ може да бъде посетена до края на месец юли 2018 г.