новини

Pulse of The Fashion Industry 2018 вече на пазара

Global Fashion Agenda съвместно с The Boston Consulting Group с ново издание на пазара за тази година “Pulse of the Fashion Industry report. Изданието съдържа една годишна задълбочена  оценка за екологичната и социалната производителност на модната индустрия.

Изданието проследява екологичните, социалните и етичните предизвикателства, пред които е изправена днес модната индустрия. Те са драстично големи, но за нейните по-добри стойности има много добри възможности за решения.

Според оценката на индустрията в изданието се вижда, че 75% от модните компании са  подобрили своята екологична и социална производителност през последната година.

Пълният текст на изданието или резюмето “Pulse of Fashion Industry” 2018 може да изтеглите на-http://www.globalfashionagenda.com/pulse/

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©