„Фучила”- изложба на пана, пресъздаващи котленски килими

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На 17 май 2018 г. в Национален музей на текстилната индустрия, Сливен ще бъде представена изложбата „Фучила”.

Изложбата представя 24 живописни платна на Дора Куршумова, пресъздаващи по оригинален начин ритуалния котленски килим.

Моделът „Фучила” е типичен представител на уникалната ръчна тъкачна техника. Един от акцентите на събитието е автентичен образец – оригинален котленски килим “Фучила” от 1882 г.

За публиката е предвидено участие в демонстрации на котленска килимена техника.

Изложбата е включена в националния календар, посветен на Европейската година на културното наследство.