Изложба „Магия за любов” на студенти от специалност „Мода”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Изложба „Магия за любов” на студенти от специалност „Мода” бе открита в Чипровци, по време на Европейската нощ на музеите.

На 19 май 2018 г. като част от програмата на Европейската нощ на музеите студенти от специалност „Мода” на НХА откриха изложбата „Магия за любов” в Исторически музей – Чипровци.

В изложбата са показани работи на бакалаври и магистри от специалността, както и произведения на Рафаела Рафаелова – докторант към катедра „Мода”.  Проектът е осъществен под ръководството на доц. д-р Анна Аврамова – преподавател в Академията. 

Със съдействието на музея и безрезервната подкрепа на директора на ИМ – Чипровци, д-р Анита  Комитска, бе организирана и проведена учебна практика на студенти от II курс, бакалаври в образователният център на музея. Практическите занимания на студентите бяха насочени към проблемите за защитата на световното наследство и ръководени от експерти по изработката на Чипровския килим, съпроводена с лекции и демонстрации за придобиване на знания и умения за тяхното прилагане. Студентите бяха запознати с автора на книгата – рецептурник  „ Багрила от природата“  – Никола Николов, който проведе лекция с  демонстрация по стари рецепти описани и  съхранени в традицията за багрене на Чипровския килим, който с право е признат от ЮНЕСКО, като част от световното културно наследство.  

 

НХА-София