новини

Провеждане на workshop-демонстрация за представяне на смарт прежди на „БЪЛГАРИЯ-ТЕКС“ АД

СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА С ЦЕЛ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СМАРТ ПРЕЖДИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТ  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ: „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВEН ПРОЦЕС ЗА АВТОМАТИЗИРАНО И СОФТУЕРНО ПОДПОМАГАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕРМОХРОМНИ, ФОТОХРОМНИ, ТЕРМОРЕГУЛИРАЩИ И С КОНТРОЛИРАНА ДЪЛЖИНА НА ОЦВЕТЕНИЯ УЧАСТЪК СМАРТ-ПРЕЖДИ ЗА РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО

На първи юни т.г. в известен магазин за прежди в гр. Стара Загора се проведе  workshop – демонстрация на нови разработки – смарт прежди, произведени от „България-Текс АД  по  внедрена процесна иновация във фирмата.

След внедряването на нова технологична линия и проведени съответни лабораторни изследвания, фирмата успешно създаде няколко вида прежди, отличаващите се със следните характеристики:

– термохромни;

– фотохромни;

-терморегулиращи и с контролирана дължина на оцветения участък смарт-прежди за ръчно и машинно плетиво.

Тези прежди са с иновативен характер, чрез който се осигурява покритие и полагане на термохромични и фотохромични агенти върху различни текстилни прежди – вискоза, полиамид, памук, смесени вълни, коприна и др. с контролирана дължина на цвета.

Термохромичните покрития осигуряват промяна на цвета на преждата като резултат от реакция на топлина, след което преждата възстановява предишния си цвят.

Чрез фотохромията се осигурява промяна на цвета на преждата при облъчване със слънчева или ултравиолетова светлина.

Терморегулацията на преждата се осигурява от химични агенти с охлаждащ, загряващ или терморегулиращ ефект.      

Процесът представлява новост на световния/европейски пазар. Това се отнася особено по отношение на иновативните възможности за нанасяне на химични агенти за предварително проектиране на дължината на цветните участъци.

„България-Текс” АД е фирма с доказан опит в производството на прежди, която неизменно следи последните технологични процеси и модни тенденции в производството и продажбата на прежди. Фирмата е уверена в успеха на проекта, както и крайното реализиране на произведените продукти.

 

———————————-——————– www.eufunds.bg ———————————————–

Проект BG16RFOP002-1.001-0446-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©