Работилница ‎”Две ръце, едно сърце – работилница за тъкани в Родопите”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

От  13 до 18 август 2018 г. ще се проведе Работилница Две ръце, едно сърце – работилница за тъкани в Родопитев село Манастир, общ. Лъки.

В рамките на пет  дни заедно  с жените от село Манастир ще имате възможност да видите целият  процес от чепкане, развлачване, предене, намотаване, сноване, вдяване до тъкане на губери и халища; от кроене, обточване до шиене на везани родопски терлици; от сноване до тъкане на парцалени черги.

За участие в работилницата е необходимо да се попълни следната форма  не по-късно от 15 юни 2018 г.  на –  https://goo.gl/forms/LXYQvs8tG9RyfgIp2

* Приоритет при избора на участници ще имат хора с интерес в сферата, безработни, хора със свободни професии, ученици от училища по облекло, учители и  артисти.

Организатори на проекта са Сдружение “НИШАН” и Народно читалище „Христо Ботев 1929“, с. Манастир. Финансирането от Пловдив 2019 покрива пълните разходи за транспорт, настаняване и провеждане на работилница по тъкани. Проектът не покрива разходи за храна.

Повече за организаторите на www.nishan.bg