ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България

ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България е новата представителна експозиция на НЕМ

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Националният етнографски музей ще открие представителна експозиция „ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България” на 26 юни 2018 г., гр. София, пл. „Княз Александър I”  №1 от 18.00 ч.

Изложбата ще бъде разположена в ремонтираните и реставрирани зали на ет.2 на Княжеския дворец.

Експозицията очертава образа на България в Европа чрез конкретни културни образци, артикулиращи традиция, модерност и креативност. Те са насочени към ключови тематики в съвременната европейска музеология: интимното (дом и семейство) в отношение с общественото пространство (от дюкяна до търговския център), засилен интерес към занаятите и към събития, представящи живата традиция с музика и танц. Като актуализира собствената си визия за културното ни наследство, Музеят изтъква активната роля на България на европейската сцена, създавайки потенциал за нови партньорства и мрежи.

Сюжетната линия на изложбата проследява живота и формите на общуване в един сравнително кратък период от време – около 200 години, паралелно в селото и в града.

Замислена като диалог с посетителите по различни теми, изложбата не предлага готови отговори, а по-скоро подтиква към размисъл. И за да въвлечем и вас, нашата публика, често прибягваме да сравнения „някога” – „сега”, опитваме се да осмислим миналото през настоящето и да се ориентираме към бъдещето – да очертаем истории от миналото за бъдещето. Проследяваме връзката между природа и култура, адаптирането на човека и усвояването на пространството. Представяме биографията на предметите и хората, които са ги произвеждали, притежавали и употребявали. Използването на „личните истории” на тези хора дава възможност да доближим музейния експонат до днешния живот и да предложим на посетителя да погледне на света през очите на разказващия, да се постави в неговото време и на негово място, да си създаде собствена представа за изградената в експозицията история.

Освен експозицията, посетителите ще видят и реставрираните зали на Княжеския дворец, както и един от първите асансьори в света. Поръчан лично от цар Фердинанд преди 120 години, няколко десетилетия остава скрит зад талашитените обшивки, опасващи изложбените помещения. Асансьорът е позлатен, с кабина от дърво и кристално огледало. Разполага дори с копринено диванче.

Представителната експозиция ще бъде отворена за посетители до лятото на 2020 г.