Съединението прави силата

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

ТексТейлърЕкспо ще работи заедно със Сдружение БОТО (Българска организация за текстил и облекло) за организиране участието на изложители и посетители на събитието.

БОТО e сдружение на повече от 50 компании от бранша „Текстил и облекло”, извършващо дейност на територията на България. Към момента членове на БОТО са eдни от най-авторитетните и конкурентоспособни фирми от бранша от цялата страна. Тяхното участие и принос ще добавят стойност към всички дейности на ТексТейлърЕкспо и ще увеличат ползите, както за изложителите, така и за посетителите.

Вече 12 години сдружението работи активно за своята мисия, а именно браншът “Текстил и облекло” да бъде икономически силен отрасъл. Точно с оглед постигане на тази цел БОТО разпозна в ТексТейлърЕкспо възможност за създаване на събитие, което не само да носи конкретни търговски ползи, но и да дава лице и да засилва имиджа на бранша.

Организаторите на изложението са вече в контакт с над 20 европейски браншови организации и една от САЩ, които са поканени да изпратят свои бизнес делегации на изложението. Те са получили предложение, което включва  възможност да посетят изложението,  да участват в съпътстващите мероприятия, а също така и да им бъдат организирани посещения по фирми, в случай на интерес.

Сред поканените организации са организации от Германия, Франция, Италия, Дания, Великобритания, САЩ и други.