Красотата на габровската сокайна шевица

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На 18 юли 2018 г. Регионален исторически музей – Габрово Ви кани на откриването на изложба „Красотата на габровската сокайна шевица“.
Изложбата е реализирана като част от изпълнение на дейностите по проект „Красотата на габровската сокайна шевица“, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово, с бенефициент Регионален исторически музей – Габрово и партньори Етнографски музей на открито „Етър“ и Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“.
В нея ще бъдат показани автентични сокайни шевици, съхранявани във фондовете на културните институти. Габровци и гости на града ще имат възможност да се запознаят с уникалното местно културно-историческо наследство.
Изложбата ще бъде открита от 17.00 ч. в сградата на Регионален исторически музей – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.