Нов партньор в ТексТейлърЕкспо 2018 – НАУМ

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Росица Иванова, Председател на Националната Асоциация на Училищата по Мода (НАУМ) за ТексТейлърЕкспо

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  “Изложението ТексТейлърЕкспо за текстилния сектор е интересна и иновативна инициатива, защото връща традициите, които представят постиженията в дадена област, раждат идеи и водят до развитие и самоусъвършенстване. Необходимо е изложението да се прави ежегодно, защото то представя не само текстилния сектор, а и постижения в професионалното образование и обучение.
“Националната Асоциация на Училищата по Мода” (НАУМ) работи с ТексТейлърЕкспо, защото това е възможност да представим училищата, които членуват в нея, да направим реклама на нашите постижения, да покажем на младите хора иновативност, креативност и да ги ориентираме правилно за пазара на труда. Чрез изложението ще представим същността и значението на НАУМ, защото смятаме, че имаме прекрасни възможности за партньорство с ТексТейлърЕкспо. То ще обогати нашите идеи и ще превърне амбициите ни в реалност.

На изложението в месец ноември НАУМ ще участва с модно ревю и щандове, на които ще представим нашите училища.
Пожелавам успех на събитието!” 

Росица Иванова
Председател на УС на НАУМ