Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС

Покана от името на областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев и президента на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова за участие в образователната и експертно-консултантска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ на тема „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“. Програмата се организира под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК и със специалното участие на г-н Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

Форумът ще се проведе на 24 август 2018 г. от 10:00 до 13:00 ч. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по следната програма.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  За нас би било чест да бъдете сред партньорите на програмата и гостите на форума.

ВСУ