Стартира първата общинска система на проект TexCycle в Стара Загора

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Община Стара Загора е първата община в България изградила система, която дава на гражданите възможност да покажат, че са екологично отговорни като се освободят от своите ненужни дрехи, в синхрон с добрите европейски практики.

На 9 август 2018 г., община Стара Загора, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект TexCycle за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали в гр. Стара Загора. Това е първата общинска система за разделно събиране и повторно използване на дрехи, обувки и домашен текстил.

Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършват за сметка на компанията, без да се заплаща нищо от страна на общината и данъкоплатците. В съответствие със стратегиите на ЕС относно управление на отпадъците и кръговата икономика, целта е те да бъдат оползотворени, съгласно йерархията при управление на отпадъците, която поставя като най-добра алтернатива повторната употреба на отпадъците.

Това е един  уникален проект, тъй като в системата за разделно събиране се приемат всякакви непотребни (употребявани, нови и негодни за употреба) дрехи, домашен текстил, обувки и аксесоари.

Цялото количество събрани дрехи, обувки и текстил ще се третира, като основен акцент се дава на повторната употреба и материалното оползотворяване. Залага се на високото екологично съзнание на гражданите, които желаят не просто да се избавят от нежелани отпадъци, а да оползотворят материали, от които не се нуждаят.

За целта ще бъдат разработени листовки, в които по достъпен и понятен начин идеята ще бъде разяснена на гражданството.  От гражданите се очаква да ползват контейнерите като положат усилие да поставят ненужните вещи самостоятелно в полиетиленови торби, за да ги подготвят за последваща повторна употреба или материално оползотворяване. Разчита се на осъзнаването на факта, че в противен случай вещите ще бъдат изхвърлени и ще замърсят допълнително околната среда, ако бъдат изгорени или депонирани.

Контейнерите, разположени на комуникативни места, но не в близост до контейнери за отпадъци, ще се обслужват веднъж седмично (понеделник) или по-често в зависимост от количеството на събраните текстилни и кожени изделия.

Идеята на системата е да формира у гражданите екологично отношение към отпадъците, не просто „изхвърляне“ в най-близкия съд. Това прави системата уникална и за да функционира тя нормално, от Община Стара Загора апелират към гражданите да се отнасят разумно и с отговорност към нейния характер и цели.

В първия етап на изпълнение на проекта TexCycle в гр. Стара Загора са позиционирани 5 специализирани контейнера на удобни и леснодостъпни места:

  1. На източния тротоар на ул. „Княз Александър Батенберг”, в близост до пресечката с бул. „Цар Симеон Велики”;
  2. На паркинга на парк „Артилерийски”, до ул. „Одринска епопея”;
  3. В близост до парк „Зеленият клин”;
  4. Квартал „Железник” – пресечката на ул. „Ген. Иван Пашинов” и ул. „Алеко Константинов”;
  5. На паркинга на пресечката на ул. „Любор Байер”и бул. „Руски”.

Втори етап– Списък на местата за поставяне на контейнери за разделно събиране на дрехи:

  1. Автобусно обръщало южно от „Руски пазар”;
  2. Южно от спирката на тролей №2 на ул. „Августа Траяна” под Стадион „Берое”;
  3. АБ „Зора“ – пресечката на ул. „Златен клас” и ул. „Камчия”;
  4. АБ „Кольо Ганчево” – ул. „Копринка” до ДЯ;
  5. Северно от пресечката на ул. „Стефан Караджа” и ул. „Ген. Гурко”.

 

Община Стара Загора